Jugger: Regler
×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Regelöversikt

regler title.serendipityThumbGärna => ladda regler ner som PDF.

 • Ett lag består av 5-8 spelare. 1 qwik, 4 gardspelare (spelare med pompor) och 0-3 avbytare.
 • Enbart qwiken kan ta skallen och vinna en poäng genom att placera den i målet. Hen får inte gå i fysisk närkamp med gardspelare eller ta en pompa. I kamp om Skallen får qwikarna brottas i den grad som är överenskommet innan match.
 • Gardspelare väljer 1 av 6 positioner: Fäktare (långpompa, topz, stav, kortpompa med sköld, eller två kortpompor) eller kedja. Ett lag får max ha en aktiv kedja och en aktiv qwik, men i övrigt är det fritt att besätta positioner. Man kan byta plats (även gardspelare och qwik) efter varje poäng.
 • Välj bland fem pompor:

  StavTopzp lp
  Stav, topz och långpompe ("svärd"),

  Sköldp kedja
  sköld och kedja.

 • Fäktare med stavar får inte stöta. Att stöta med en stav kan skada med- och motspelare.
 • Bollen på kedjan får enbart svingas, inte kastas.
 • Gardspelare får inte ta i eller sparka skallen. De kan dock förflytta skallen med hjälp av en pompa.
 • Gardspelare får inte brottas, enbart söka träff med pomporna.

Ta poäng:

 • Qwiken gör en poäng när skallen giltigt har placerats i målet och stannar kvar utan att någon håller i den.

Träff, pin:

 • En beröring med en pompa är en träff. Träff på huvudet är ogiltig, på  händerna är den ogiltig utom kedja och qwik. Vid träff av huvud eller hand ropar spelaren ut “huvud!” eller “hand!” detta för att förtydliga varför spelaren inte försätter sig själv i inaktivt läge.
 • Dubbel: Om två spelare får en giltig träff samtidigt ropar båda ”dubbel!“ och går i inaktivt läge. Tillfällen där det är oklart vilken träff som var först räknas även det som en giltig dubbel.
 • För kedja gäller träff då bollen berör en annan spelare eller om kedjan går runt en kroppsdel på en annan spelare.
 • Vid träff går den träffade ner på knä och placerar en hand bakom ryggen. Pompan placerar hen bredvid sig på marken och enbart en hand får vidröra den. Denna position hålls under 5 stenar; om hen blir träffad av kedjan under 8 stenar. Stenarna räknas väl synligt med fingrarna på den hand som placerats bakom ryggen. Efter 5/8 stenar kan hen resa sig och fortsätta spela. Så länge handen är placerad bakom ryggen och ett knä på marken är ytterligare träff ogiltiga.
 • Pin: En fäktare kan pinna (låsa) en träffad motspelare genom att placera sin pompa på någon del av dennes träffyta. En pinnad spelare får inte resa sig även om hen räknat ut sina stenar, bryts pinningen måste den pinnade spelaren vänta till nästa sten innan hen åter är i spel.

 Notera att ...

Sjufo vill inte, och, faktiskt, kan inte bestämma hur man ska spela jugger. Det ska varje grupp bestämma för sig själv. Våra regler har skapats för att kunna spela med samma regler på våra turneringar. På Svenska juggerförbundets turneringar gäller alltså vår egen juggerregelbok som håller mest på tyska regelboken, därför att tyska reglerna är mer eller mindre internationella standarden. Så kan vi delta i internationella turneringar t. ex. i Spanien, Tyskland eller Irland utan problem. Vi också deltar i den internationella ledarsdiskussionsgruppen "Dog Towns".
Gärna delta i "pompemästerskapet": Ni bara behöver skriva ut PDF:en ... och börja med dueller!

Ordlista:
pompa [n]
[pompa] pompa – pompan – pompor – pomporna
qwik [n] [kvik:] qwik – qwiken – qwikar – qwikarna
kädel [n] [çädel] kädeln – kädlar – kädlarna

qwik ne