×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ansvarig för hemsidans innehåll: Svenska juggerförbundet, org. nr. 802475-5566 (idéell förening), Styrelsen.

Domänen jugger.se ägs av Uvbo, Järnboås, Nora, Ruben Wickenhäuser.
Webbdesign by Ruben Wickenhäuser, baseras på shape5/Vertex
CMS by Joomla!
De flesta foton och grafik har gjorts av Ruben Wickenhäuser.

Det kan hända att hemsidans system sparar cookies på ers datorer. Grundläggande uppgifter som IP address, webbläsare, Operating System sparars automatisk för statistika ämnen. Vi inte använder sådär uppgifter för något annat. Om du registrerar dig på vart forum så kan administratörer se ditt namn och din e-post adress som du har lämnat in och avänder det bara för tekniska meddelanden och forum-related ämnen.

Genom att använda hemsidan godkänner du det som står ovanför

GDPR-lagen

Integritetspolicy

 • Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.

 • Uppgifter i lagsregister används också kring föreningens verksamhet. Föreningen eller gruppen som läggar till dig som lagspelare tar ansvar för ditt samtycke, uppdatering samt ev. radering av dina uppgifter.

 • Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd.
  Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

 • Vi kan komma att dela dina uppgifter med försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

 • Notera att ge sitt samtycke för att visas på foton och videor i samband med matcher och jugger är oftast en förutsättning för deltagandet i turneringar. Isåfall står det i turneringens villkor.

 • Om du inte ger ditt samtycke och inte vill lämna dina personuppgifter så kan du inte bli medlem då.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Svenska juggerförbundet (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Lagsregistrering

Förutsättning för att lägga till personuppgifter om er förening, grupp eller lag är att ni är medveten om GDPR, laget som krävs av EU fr. o. m. 2018, samt har en ansvarig person för hantering av era personuppgifter enligt GDPR. Genom användning av våra tjänster omkring lagsregistrering och matchförvaltning samtycker ni att uppfyller kraven och hanterar uppgifterna som matas in i vårt system enligt vår integritetspolicy. Kort sagt bjuder Sjufo till tekniska förutsättningar men innehållet – alltså personuppgifter – är er ansvar. Återkom gärna vid frågor.

Detaljerad:

En förening eller grupp som läggar till personuppgifter i Sjufos lagsregistrerings- och tävlingssystem på jugger.se bör ha en ansvarig person för hantering av personuppgifter i samband med föreningens lagsregistrering (t. ex. spelare, domare osv.). Föreningen eller grupp som matar in informationer ansvar om vilka informationer matas in, att få tillstånd och samtycke från alla som registreras att hantera personuppgifter enligt GDPR, och för att administera, uppdatera och ta bort information. Ansvariga personen i föreningen eller grupp är den som registreras hos jugger.se som lagsförvaltare (id est, den som loggar in och mata in lagsdetaljer), om ingen annan nämns, enligt vår policy. Utan en ansvarig person får inga personuppgifter matas in i systemet. Om en ansvarig person kliver av och ingen tar över så bör alla personuppgifter av gruppen/föreningen raderas direkt på jugger.se, samt föreningen bör meddela Sjufo om ändringen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (ev. medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med juggerturneringar och juggerevenemang. Utöver dess behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen kan vid behov även behandla personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Studiefrämjandet.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen

 • Föreningsadministration

 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet

 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

 • Licenshantering

 • Ansökan om bidrag

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Utbildningar arrangerade av föreningen

 • Kontakt med medlem

 • Besök på vår hemsida

 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 • Ev. tillträdesförbud

 • Ev. ordningsstörningar och otillåten påverkan

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Notera dock att arbetet inom Sjufo genomförs helt ideellt och alla vill gärna lägga sin värdefulla tiden på att utveckla jugger istället på administrativa formaliteter. Notera att ansvar för personuppgifter som registreras genom lagssystemet tar föreningen som har registrerad dig. Ta först upp kontakt ansvariga personen i föreningen/grupp.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i jugger.se via kontakta styrelsen.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i jugger.se via kontakta styrelsen.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

 

| Om oss | Press | Böcker, bloggar, bilder | GDPR,privacy policy/impressum | Kontakta oss |
Svenska Juggerförbundet, org. nr. 802475-5566, 2014 ff.

Design, symboler, logga & anpassad kod av The Uhu Uvelius
baseras på shape5 | Vertex